x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

chi bộ tổ chức hành chính

ĐẠI HỘI CHI BỘ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHIỆM KỲ 2020-2023
Thực hiện Kế hoạch ngày 12/02/2020 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản về việc tổ chức đại hội chi bộ tiến tới đại hội lần thứ VII Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 24/03/2020, Chi bộ Tổ chức Hành chính đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.
CHI BỘ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
Chi bộ Tổ chức Hành chính - Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới và xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Qua đó, từng bước tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu...