x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ONLINE PHÒNG DỊCH COVID-19

Thực hiện chỉ thị số 17/CTUBND ngày 23/7/2021 về việc triển khai giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn Thành phố, Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19;

Thực hiện Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 21/8/2021 của UBND quận Đống Đa về việc thành lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn bộ 02 phường: Văn Chương, Văn Miếu,

Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản thông báo áp dụng chế độ làm việc online để phòng dịch Covid-19 tại Khối Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản cụ thể như sau:

CV Áp dụng chế độ làm việc online-1

Tin liên quan