x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

covid 19

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ONLINE PHÒNG DỊCH COVID-19
Thực hiện chỉ thị số 17/CTUBND ngày 23/7/2021 về việc triển khai giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn Thành phố, Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19; Thực hiện Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 21/8/2021 của UBND quận...
THÔNG BÁO CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ONLINE, NGHỈ LUÂN PHIÊN ĐỂ PHÒNG DỊCH COVID-19
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu chủ động, quyết liệt thực hiện phòng, chống, làn sóng dịch Covid-19 mới; Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản thông báo chế độ nghỉ luân phiên, làm việc online để chống dịch Covid-19 tại khối văn phòng Công ty như sau: