x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

THÔNG BÁO CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ONLINE, NGHỈ LUÂN PHIÊN ĐỂ PHÒNG DỊCH COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu chủ động, quyết liệt thực hiện phòng, chống, làn sóng dịch Covid-19 mới; Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản thông báo chế độ nghỉ luân phiên, làm việc online để chống dịch Covid-19 tại khối văn phòng Công ty như sau:

2021CV121TCHC-1 2021CV121TCHC-2

-Apromaco-

Tin liên quan