x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

kiện toàn

HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN, NHIỆM KỲ 2017-2022
Ngày 25/05/2020, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản đã tổ chức Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm bổ sung 02 vị trí Ủy viên Ban Chấp hành và 01 chức danh Phó Bí thư Đoàn công ty. Đây là sự kiện quan trọng nhằm đảm bảo sự ổn định cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành. Các Ủy viên...