x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

tập huấn

TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỊNH KỲ NĂM 2019 TẠI SUPE LÂN APROMACO LÀO CAI
Thực hiện theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ. Nhằm trang bị cập nhật kiến thức lý...