vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Công ty CP vật tư nông sản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Công ty CP vật tư nông sản kính mời toàn thể cổ đông của công ty tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2010 được tổ chức tại  Khách sạn công đoàn – 14 Trần Bình Trọng- Hoàn Kiếm – HN. Thời gian đại hội : 8h.00” ngày 29/04/2010. Đây là một sự kiện quan trọng giúp các cổ đông nắm rõ được tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2009 cũng như phương hướng phát triển của năm 2010. Năm 2009, 2010 là thời điểm vô cùng nhạy cảm khi nền kinh tế trong nước mới vượt qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, vì vậy Đại hội lần này sẽ bàn thảo phương hướng nhiệm vụ hoạt động SXKD trong năm 2010 cũng như thời gian tới, đồng thời cùng bàn luận để thống nhất phương án chia cổ tức năm 2009.

                                                                     

   Công ty CP vật tư nông sản   

 Trân trọng kính mời.

Xem báo cáo kết quả SXKD 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010 chi tiết tại đây

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông

Phương án phân phối lợi nhuận
Phương án tăng vốn điều lệ

Chương trình

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009

công ty cổ phần vật tư nông sản        

            Thời gian tổ chức:  8giờ00”  ngày 29 tháng 4  năm 2010           

 • Địa điểm: Khách sạn công đoàn – 14 Trần Bình Trọng- Hoàn Kiếm – HN                                                                                       
 • Nội dung Đại hội:          
 •   1. Đăng ký danh sách cổ đông tham dự đại hội          
 • 2.   Văn nghệ chào mừng đại hội
 • 3.      Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện khai mạc đại hội     
 • 4.   Chào cờ , tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu     
 • 5.   Bầu  Chủ tịch đoàn và Thư ký đại hội.
 • 6.  Chủ tịch HĐQT Công ty CP vật tư nông sản trình bày báo cáo tổng kết công tác năm       2009, phương hướng nhiệm vụ năm 2010.
 • 7.       Đại diện HĐQT báo cáo tình hình và tiến độ xây dựng Nhà máy lân super tại Tằng Loỏng – Bảo Thắng – Lào Cai
 • 8.       Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo công tác kiểm soát năm 2009.
 • 9.       Đại diện HĐQT trình bày phương án chia cổ tức năm 2009 và phương án tăng vốn điều lệ   
 • 10.   Đại diện HĐQT công ty trình bày báo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty CP VTNS         
 • 11.   Đại hội thảo luận
 • 12.   Chủ tịch đoàn kết luận và lấy ý kiến biểu quyết của đại hội
 • 13.   Ban thư ký thông qua biên bản và nghị quyết đại hội
 • 14.   Chào cờ, bế mạc đại hội   

                                                                                      Ban tổ chức đại hội

Tin liên quan