x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

đại hội chi bộ

CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THÁI BÌNH ĐẠI HỘI LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020-2023
Ngày 25/3/2020, tại xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2023 Tham dự Đại hội có đồng...
ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY TNHH MTV SUPE LÂN APROMACO LÀO CAI NHIỆM KỲ 2020 – 2023
Thực hiện Kế hoạch ngày 12/02/2020 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản về việc Tổ chức đại hội chi bộ tiến tới đại hội lần thứ VII Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 26/03/2020 Chi Bộ Công ty TNHH MTV Supe Lân Apromaco Lào Cai đã long trọng tổ chức sự kiện chính trị quan...
ĐẠI HỘI CHI BỘ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHIỆM KỲ 2020-2023
Thực hiện Kế hoạch ngày 12/02/2020 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản về việc tổ chức đại hội chi bộ tiến tới đại hội lần thứ VII Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 24/03/2020, Chi bộ Tổ chức Hành chính đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.