x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THÁI BÌNH ĐẠI HỘI LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020-2023

Ngày 25/3/2020, tại xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2023.

3031e22547ccbc92e5dd

Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2023

Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Anh Linh, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản và các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Anh Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ khẳng định: Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật  tư Nông sản và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2019 – 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào chi ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

dd82068fa36658380177

Đồng chí Lê Anh Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ phát biểu khai mạc Đại hội

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản, Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ của Chi bộ và toàn đơn vị. Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, tham mưu tốt với lãnh đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Tập thể Chi bộ luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các hoạt động của Chi ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chương trình làm việc và kế hoạch đề ra. Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức sinh hoạt Chi bộ đều đặn, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng nhiệm vụ phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành động (nói, viết và làm…) trái quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo công tác tư tưởng, nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng. Chủ động giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ sở hoặc báo cáo, đề xuất với cấp trên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được tập trung thực hiện thường xuyên thông qua việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

Các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đều gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên và Chi bộ. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được thực hiện dựa trên nguyên tắc coi trọng chất lượng. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, quần chúng được quán triệt và thực hiện có hiệu quả, nhờ đó, sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong Chi bộ được giữ vững và ngày càng được nâng cao. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ được Chi bộ thực hiện nghiêm túc. Với việc duy trì thường xuyên kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ, Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

8b38b43811d1ea8fb3c0

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã tín nhiệm bầu lại đồng chí Lê Anh Linh giữ chức Bí thư Chi bộ với tỷ lệ 100% phiếu bầu.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2023, Đại hội xác định cấp ủy nhiệm kỳ mới cần kế thừa, phát huy bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua và tiếp tục thực hiện một số phương hướng, nhiệm vụ cụ thể:

– Tăng cường xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ;

– Chủ động trong mọi tình huống để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, bảo đảm chất lượng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo các kế hoạch được giao.

– Chi bộ tập trung duy trì thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc các biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nâng cao hơn nữa chất lượng, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng; Coi trọng công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên và thực hiện tốt hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, để cán bộ phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công việc; duy trì nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được giao; Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 – 2023 luôn đạt tiêu chuẩn chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm tỷ lệ 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục coi trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng, phấn đấu trong nhiệm kỳ tới có ít nhất từ 02 quần chúng được kết nạp Đảng.

5d0cb61213fbe8a5b1ea

Đảng viên tại Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình chụp ảnh lưu niệm.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã tín nhiệm bầu lại đồng chí Lê Anh Linh giữ chức Bí thư Chi bộ với tỷ lệ 100% phiếu bầu.

Sau hơn ba giờ làm việc khẩn trương, công tâm và khách quan, dân chủ, Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình đã thành công tốt đẹp.

- Lê Anh -

Tin liên quan