x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

đảng viên

CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THÁI BÌNH ĐẠI HỘI LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020-2023
Ngày 25/3/2020, tại xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2023 Tham dự Đại hội có đồng...