x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Đầu tư thăm dò khai thác mỏ apatit Phú Nhuận, Lào Cai

Cũng như các loại tài nguyên khoáng sản khác, apatit là nguồn lực quan trọng của quốc gia để phát triển kinh tế xã hội, nhưng là nguồn tài nguyên không tái tạo được nên chúng cần được bảo vệ và sử dụng hợp lý.

Tính theo đầu người vào thời điểm 2005, Việt Nam mới chỉ đạt 3,7kg phân bón chứa lân tính trên đầu người, còn thế giới là 8,16 kg/người(quy về P2O5). Để đạt được mức trung bình của thế giới vào năm 2020, mức tăng trưởng về chế biến phân bón phải đạt 16% năm. Việc  mở rộng diện tích phát triển các cây công nghiệp trên  các vùng trung du, miền núi đòi hỏi  nhiều phân bón giàu chất dinh dưỡng. Chính vì vậy nhu cầu về phân bón chứa lân ngày càng cao.

Dự  báo sản lượng phôtphat và phân bón thế giới giai đoạn 2010÷2040:

Khoảng 90% sản lượng quặng phôtphat thế giới được dùng để sản xuất phân bón. IFA(Hiệp hội Phân bón Quốc tế) đã nêu lên mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa mức tăng dân số thế giới với mức tăng sản lượng phôtphat.

Theo tính toán, đến năm 2010 dân số thế giới sẽ lên đến 7,2 tỷ người, đến năm 2040 sẽ đạt 9,2 tỷ; còn sản lượng phôtphat của thế giới trong giai đoạn này tăng với mức ít nhất từ 1% đến 2%  năm. Đến năm 2010 sản lượng phôtphat sẽ đạt 195 ÷  245 triệu tấn; đến năm 2040 sẽ đạt 260÷300 triệu tấn(P2O5).

Báo cáo “Xu hướng và triển vọng về phân bón thế giới đến năm 2011-2012″ của Tổ chức Nông Lương Liên Hợp quốc (FAO) công bố ngày 26/2/2008 cho biết sản lượng phân bón thế giới sẽ gia tăng, trong 5 năm tới sản lượng phân bón sẽ góp phần tạo ra sản lượng lớn về lương thực và nhiên liệu sinh học.

Tiềm năng quặng apatit Lào Cai

Vùng mỏ apatit Lào Cai đã được phát hiện và thăm dò khai thác từ những năm đầu của thế kỷ 20. Theo Quy hoạch thăm dò, khai thác và tuyển quặng apatit giai đoạn 2008-2020 có tính đên sau năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-BCT ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương, quặng apatit đã được thăm dò được xác định trữ lượng là 778 triệu tấn, trong đó quặng loại I là 31 triệu tấn, quặng loại II là 234 triệu tấn, quặng loại III là 222 triệu tấn và quặng loại IV là 291 triệu tấn.

Kết quả khảo sát trữ lượng quặng apatit Lào Cai cho thấy:

– Quặng loại I không nhiều, phân bố rộng.

– Quặng nghèo, quặng loại II, III và IV chiếm đại đa số, quặng này phải qua làm giàu mới có giá trị sử dụng công nghiệp.

– Quặng loại II, phần trữ lượng cơ bản phải khai thác bằng phương pháp hầm lò.

– Quặng loại IV qua nghiên cứu cho thấy hiệu quả tuyển nổi rất thấp.

– Sai số thăm dò địa chất chiếm tỷ lệ khoảng -20% sẽ làm giảm trữ lượng khai thác.

Riêng đối với quặng loại III, hiện chưa có tổng kết đầy đủ, nhưng sơ bộ cho thấy lượng quặng loại III bị mất mát trong khai thác khá lớn, khoảng gần 30%.

Từ những thông tin trên cho thấy tiềm năng quặng apatit Lao Cai không phải là lớn.

Theo Quy hoạch kèm theo Quyết định 28/2008/QĐ-BCT, nhu cầu quặng apatít cho sản xuất phân supe đơn, phân lân nung chảy, phân bón DAP, cho sản xuất phốt pho vàng,… v.v. dự báo như sau:

STT Chủng loại ĐVT Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 Năm 2025
1 Quặng loại I 1.000 tấn 500 550 600 650
2 Quặng loại II nt 860 1.120 1.650 1.650
3 Quặng tuyển nt 1.120 1.620 2.020 2.020
Tổng số nt 2.480 3.290 4.270 4.320

Với sản lượng khai thác như trên, trong tương lai không xa nước ta phải nhập quặng apatit để sản xuất phân bón là điều chắc chắn.

Từ thực tế nêu trên việc Công ty Cổ phần vật tư Nông sản đã đầu tư thăm dò tiến tới khai thác quặng apatit mỏ Phú Nhuận, cung cấp nguyên liệu để sản xuất phân bón tại nhà máy supe lân Lào Cai là một quyết định đúng hướng.

Với trữ lượng khoảng 10 triệu tấn quặng mỏ apatit Phú Nhuận sẽ đảm bảo cho nhà máy Supe Lân sản xuất ổn định công suất 200.000 tấn SSP/năm trong vòng ít nhất 40 năm.

Mỏ apatít Phú nhuận có điều kiện khai thác thuận lợi, khai thác lộ thiên, vận chuyển không xa nhà máy chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Nguyên liệu ổn định là yếu tố cơ bản để nhà máy mở rộng và phát triển sản xuất bền vững, góp phần đảm bảo phân bón cho sản xuất nông nghiệp nước nhà, tạo ra nhiều lúa gạo và nông sản xuất khẩu…

Quặng apatit lộ ngay trên mắt

Đồi chứa quặng apatit ở Phú Thịnh 1, xã Phú Nhuận

Nguyễn Văn Quý

Tin liên quan