x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP vật tư       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Nông sản                          Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc

—-                                   ————————————-

Số :         VT/MH

Hà nội, ngày  22  tháng  4 năm  2010

 

                                                      GIẤY MỜI HỌP

—–

KÍNH GỬI : QUÍ VỊ CỔ ĐÔNG

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật tư nông sản xin trân trọng kính mời Quý vị  :

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần vật tư nông sản năm 2010 được tổ chức vào hồi 08 giờ 00 ngày 29 tháng 04 năm 2010.

Tại : Khách sạn Công đoàn  – Số 14 Trần Bình Trọng – Hoàn Kiếm – Hà Nội (tầng 2).

Nội dung cuộc họp :

– Báo cáo kết quả công tác năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ 2010.

– Báo cáo về  công tác xây dựng Nhà máy Lân super tại Tằng Loỏng,

Bảo Thắng, Lào Cai.

– Báo cáo phương án chia cổ tức năm 2009 và Phương án tăng vốn Điều lệ

– Báo cáo của Ban kiểm soát.

– Báo cáo sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

– Thông qua nghị quyết Đại hội.

(Trường hợp đặc biệt, cổ đông không tham dự  được thì có thể ủy quyền cho người khác dự họp).

Rất mong sự có mặt của Quý vị cổ đông.

 

T/M  Hội đồng quản trị

Chủ tịch

 

 

                                                                              TS.Nguyễn Tiến Dũng

Mẫu giấy ủy quyền có thể download tại đây

Tin liên quan