x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

kỷ luật

QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
Ngày 18/02/2020, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản đã ký 02 quyết định về việc xử lý kỷ luật lao động đối với ông Trần Quang Phổ và ông Tạ Huy Bình. Apromaco...