x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

phòng cháy

THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI CÔNG TY TNHH MTV SUPE LÂN APROMACO LÀO CAI
Thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp lần thứ IX thông qua ngày 29/06/2001 và luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC. Nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, nâng cao kỹ năng kiến thức trách nhiệm về công tác phòng...