vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

THÔNG BÁO MỜI THẦU – TƯỜNG RÀO, CỔNG NHÀ MÁY VÀ NHÀ TRỰC BẢO VỆ

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần vật tư nông sản

– Tên gói thầu: Tường rào, cổng nhà máy và nhà trực bảo vệ

– Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân Supe tại Lào Cai

– Nguồn vốn: Vốn tự có của doanh nghiệp và vốn vay tín dụng

– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00, ngày 15 tháng 01 năm 2009 đến trước 8 giờ 30, ngày 04 tháng 02 năm 2009 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT và nhận HSDT: Số 14 – Phố Ngô Tất Tố – Phường Văn Miếu – Quận Đống Đa – Hà Nội- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Số 14 – Phố Ngô Tất Tố – Phường Văn Miếu – Quận Đống Đa – Hà Nội

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 ngày 04 tháng 02 năm 2009 . HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 cùng ngày tại Công ty CP vật tư nông sản

– Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn)

– Công ty cổ phần vật tư nông sản kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

*chi tiết xem tại website www.apromaco.vn

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2009

K/T TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

NGUYỄN VIẾT MÔNG

Tin liên quan