vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

THƯ MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU “SỬA CHỮA KHO Ủ NHÀ MÁY SUPE LÂN LÀO CAI”

Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Sửa chữa kho ủ nhà máy supe Lân Lào Cai”  theo hình thức chào giá cạnh tranh.

scan0010-1 scan0010-2 scan0010-3

Apromaco

Tin liên quan