x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

trình bày

HƯỚNG DẪN THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN
Căn cứ thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ, Công ty cổ phần Vật tư Nông sản thông  báo lại quy định về việc  hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Đề nghị các đơn vị, phòng ban nghiên cứu và áp dụng. 1. Phông chữ trình bày văn bản Phông chữ sử dụng trình bày văn bản trên máy vi tính là phông chữ tiếng Việt của bộ...