x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

công đoàn nông nghiệp ptnt

CHUYỂN GIAO TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN APROMACO VỀ TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP & PTNT VIỆT NAM
Ngày 30/7/2019, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản (Apromaco), Ban chấp hành công đoàn Nông nghiệp & PTNT Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp và Công đoàn Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản đã tổ chức hội nghị chuyển giao Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản về trực thuộc Công đoàn...