x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Cục Bảo vệ thực vật

Cục Bảo vệ thực vật thăm quan và làm việc tại Công ty TNHH MTV Supe lân Apromaco Lào Cai
Theo Nghị định 108/2017 NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ (Nghị định 108), Bộ Nông nghiệp và PTNT mà trực tiếp là Cục Bảo vệ thực vật được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành phân bón. Nghị định 108 ra đời nhằm tăng cường công tác quản lý phân bón, góp phần bình ổn sản xuất, thị trường, nâng cao chất lượng, từng bước khắc phục nạn...