x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Kiện toàn tổ chức

APROMACO KIỆN TOÀN TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN
Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản trước đây là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và được cổ phần hoá năm 2005. Trải qua hàng chục năm phát triển, với phương châm phát triển đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực theo mô hình tập đoàn, trong đó lấy sản xuất, kinh doanh phân bón làm nòng cốt, Công ty...