x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

NPK 12.3.12 + TE

NPK 12.3.12 + TE

Thành phần:

Nitơ tổng số          (N)             : 12 %

Lân hữu hiệu (P2O5)       :   3%

Kali hữu hiệu (K2O)       :   12 %

Các nguyên tố trung lượng CaO: 0.5%, MgO: 1%, SiO2: 5% Và các nguyên tố vi lượng khác

Tác dụng: Là loại phân NPK dùng bón thúc cho

nhiều loại cây, trên mọi loại đất, giúp cây trồng sinh trưởng

nhanh, tạo năng suất cho cây trồng.

Cách sử dụng:

Lúa             :

Bón thúc đẻ nhánh: 7-8 Kg/ sào BB

Bón thúc đón đòng: 6-7 Kg/sào BB

Ngô            :

Bón thúc 6-7 lá: 9-10 Kg/sào BB

Bón thúc trước trổ cờ: 7-8 Kg/sào BB

Bón thúc cho cây lạc khi ra hoa rộ : 8-12Kg/sào BB

Bón thúc cho cây rau màu: 15-25 Kg/sào BB

Và dùng bón thuóc cho các loại cây trồng khác trên mọi chất đất

<  Trở về trang sản phẩm