x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Supe Lân và NPK Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV SUPE LÂN APROMACO LÀO CAI THIẾT THỰC CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO CBCNV
Nhằm đáp ứng mục tiêu ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, đồng thời triệt để tiết kiệm chống lãng phí, BCH Công đoàn Công ty đã đề xuất với Ban Giám đốc Công ty cho thực hiện tổ chức bữa ăn ca cho CBCNV theo mô hình ăn tự chọn. Trên cơ sở mức tiền ăn ca và mức bồi dưỡng độc hại đã...
CÔNG TY TNHH MTV SUPE LÂN APROMACO LÀO CAI CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ
Thực hiện Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vật Tư Nông Sản về việc kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự tại Công ty TNHH MTV Supe Lân Apromaco Lào Cai để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển và đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ phân bón trên khắp cả nước. Ngày 4/12/2019, Công ty TNHH...
TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỊNH KỲ NĂM 2019 TẠI SUPE LÂN APROMACO LÀO CAI
Thực hiện theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ. Nhằm trang bị cập nhật kiến thức lý...
KHÁCH HÀNG TIÊU THỤ PHÂN BÓN KHU VỰC HÀ NỘI, VĨNH PHÚC THĂM QUAN NHÀ MÁY SẢN XUẤT SUPE LÂN VÀ NPK LÀO CAI
Đã từng tiêu thụ nhiều sản phẩm Supe Lân và NPK Lào Cai của Công ty Cổ phần Vật tư nông sản (Apromaco) mang lại hiệu quả kinh kinh tế cao cho các khách hàng và bà con nông dân, nhưng chưa từng được chứng kiến hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại và sự điều hành hoạt động của nhà máy; theo lời mời của Apromaco, Công ty...