x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

công đoàn văn phòng

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CSTV VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN KHÓA I, NHIỆM KỲ 2019 – 2024
  Thực hiện theo Công văn số 34 VTNS/CV-CĐ, ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Công đoàn Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản, về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024, được sự nhất trí của Đảng ủy, Công đoàn cấp trên, Ban Tổng Giám đốc, ngày 25/10/2019, Công đoàn Cơ sở thành viên Văn phòng Công ty Cổ phần Vật...