x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

công ty cổ phần hóa chất apromaco

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP HÓA CHẤT APROMACO
Ngày 18/4, Công ty Cổ phần Hóa chất Apromaco tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tham dự Đại hội có toàn thể các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Ngoài ra Đại hội cũng có sự tham dự của Lãnh đạo Công ty CP Vật tư Nông sản (Công ty...