x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty vật tư nông nghiệp tại Công ty cp vật tư nông sản

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY  VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty cổ phần Vật tư nông sản

         Địa chỉ: Số 14 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

         Điện thoại: (84.4) 3823  2995/3823 2688              Fax: (84.4) 3843 4913

  1. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (10.000.000 cổ phần)
  2. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 450.000 cổ phần
  3. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 10 nhà đầu tư

Trong đó:         Tổ chức: 1 nhà đầu tư                      Cá nhân: 9 nhà đầu tư

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 450.000 cổ phần

Trong đó:          Tổ chức: 150.000 cổ phần              Cá nhân: 300.000 cổ phần

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 14h ngày 12/10/2009 tại Công ty cổ phần Vật tư nông sản.

Địa chỉ: Số 14 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Tin liên quan