x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Fertilizer NPK-S 5.10.3.8

NPK-S 5.10.3-8

Effect: As lining fertilizer NPK fertilizers used for many types of plants,

on all types of soil, helping plants use a multiple simultaneous

nutrients: nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur ……….

How to use:

Rice: 15-20 kg / sao BB

Corn: 20-25 kg / sao BB

Peanuts, soybeans: 15-17 kg / sao BB

Tea (tea): 35-40 kg / sao BB

Cassava (wheat): 30-40 kg / sao BB

Fruit trees: 1-2 kg / tree

And a number of other crops

<  Trở về trang sản phẩm