x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

thỏa ước lao động

CÔNG ĐOÀN APROMACO THAM DỰ HỘI THẢO TẬP HUẤN KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Nội dung của Thỏa ước không được không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của...